cat24825_img123816633.jpg

מיהו ממזר?

מיהו ממזר? מי מחזיק ברשימת הממזרים? כמה הם? האם זה כה נורא? ואיך קרה שדוקא הטכנולוגיה פועלת לרעת הענין. פרק ממזרי ומדכדך עם הטוענת הרבנית רבקה לוביץ
  • 30 דקות
כיוון הרוח
מיהו ממזר?

מגיש: בני טיטלבוים עורך: איתי סופרין