cat25889_img753784179.jpg

הירח שפחד מהחושך

כשהירח הולך לישון לבדו בפעם הראשונה, הוא נאלץ להתמודד עם הפחד הכי גדול שלו- החושך. לא קל לירח להתגבר על הפחד אך לבסוף, כשהוא מצליח, הוא פוגש יצור פלא מקסים וזוכה בחברות נצח
  • 14 דקות
כאן במה
הירח שפחד מהחושך

מאת ובבימוי: איבון שרביט חי, ביצוע: גל דאי, רוית אשכנזי ושרי עציץ, מוזיקה מקורית ונגינה: יואב בן חיים, תמונה: Shutterstock

התסכית נוצר במסגרת חממת הקיץ לתסכיתים של עיריית ירושלים, האגף לתרבות ואמנויות

ייזום ופיתוח: סלעית אחי-מרים ונתנאל רפפורט

ניהול אמנותי: מאיה בואנוס

ליווי דרמטורגי: יונתן בלומנפלד

עריכה ומיקס: יואב רומם, אולפן הריטון, המרכז העירוני למוסיקה ע"ש אלפרט

הפקה: המרכז העירוני לתיאטרון ע"ש נורית קציר