cat25682_img172181288.jpg

משחק המלכים

במכולת קטנה בשכונת עג'מי ביפו, על לוח שחמט המשמש כ"זירה" קבועה למפגשים בין אב לבתו, מתפתח מאבק בין השניים הנוגע בשאלות חייהם המורכבות - שאלות על זהות, נאמנות, מסורת, חופש בחירה, גבולות, עצמאות, פחד ואהבה
  • 9 דקות
כאן במה
משחק המלכים

מאת ובבימוי: גבריאל הדר, ביצוע: יארא אזרייק, יוסף אלבלק, ז'וליאן מסוודי ושאולי הלוי

התסכית נוצר במסגרת חממת הקיץ לתסכיתים של עיריית ירושלים, האגף לתרבות ואמנויות

ייזום ופיתוח: סלעית אחי-מרים ונתנאל רפפורט

ניהול אמנותי וליווי דרמטורגי: מאיה בואנוס

עריכה ומיקס: יואב רומם, אולפן הריטון, המרכז העירוני למוסיקה ע"ש אלפרט.

הפקה: המרכז העירוני לתיאטרון ע"ש נורית קציר