Square 500X500 אורן

התחלות: שבת עם אורן נהרי בפרק מיוחד לראש השנה

פרופ' ישי רוזן צבי על הצד הלא מוכר של החג, עם פרופ' יאיר זקוביץ על המנהיגים הראשונים – אברהם ומשה, עם ד"ר עומר סרגי על המלך הראשון – שאול, עם פרופ' מיכל בר אשר סיגל על גלות בבל. עם פרופ' אבנר הולצמן על הספר הראשון בעברית המתחדשת – אהבת ציון, עם פרופ' מוטי גולני על השנה הראשונה של מדינת ישראל בסימן מלחמת העצמאות, העלייה הגדולה והקמת מוסדות המדינה, ועם ישראל דליות על פסטיבל הזמר הראשון
  • 95 דקות
כאן רשת ב - תוכניות מיוחדות
התחלות: שבת עם אורן נהרי בפרק מיוחד לראש השנה

עורכת משנה ומפיקה: מאיה טלמון אזרזר, ביצוע טכני: אמיר שמואלי, הבאה לשידור: נועה אקסינר אמסלם