Square 500X500 כיפורכ

חורף 73 | פרק 1 - היום השביעי

יואב קרקובסקי ורוני קובן בסדרה בת ארבעה פרקים שתסקור את שקרה בימי המלחמה. פרק ראשון - היום השביעי. מלחמת יום הכיפורים התחילה באווירה האופוריה הכללית שנסך ניצחון מלחמת ששת הימים ב-1967. האלוף במיל' אמנון רשף, מי שהיה מפקד חטיבה 14 במלחמת יום הכיפורים, האלוף במיל' אהרן זאבי פרקש, קצין מודיעין בחזית סיני, הדר' יגאל קיפניס, שחקר את המלחמה, וכתב עליה ספר, והעיתונאי עקיבא אלדר.
  • 42 דקות
כאן רשת ב - תוכניות מיוחדות
חורף 73 | פרק 1 - היום השביעי

ההקלטות בוצעו ע"י אבי יפה בעת הקרב, בתוך מעוז מכותר בתעלת סואץ.