Square 500X500 2 לעמ

חורף 73 | פרק 2 - יום הדין

יואב קרקובסקי ורוני קובן בחזיתות הלחימה: חזית סיני עם האלוף במיל' אמנון רשף שפיקד על חטיבה 14, חזית רמת הגולן עם הטנקיסט יצחק נגרקר שנלקח בשבי, הדסה וייס שהיתה פקידת לשכה של חטיבה 188, שהושמדה כמעט לחלוטין. על ההנהגה המדינית: הפרופ' מירון מדזיני, שהיה הדובר של גולדה מאיר, ופרופ' מיכאל בר זוהר, שהיה דוברו של שר הבטחון משה דיין. (צילום: אוסף התצלומים הלאומי)
  • 48 דקות
כאן רשת ב - תוכניות מיוחדות
חורף 73 | פרק 2 - יום הדין

(ההקלטות בוצעו ע"י אבי יפה בעת הקרב, בתוך מעוז מכותר בתעלת סואץ)

קישור לספר "שובך יונים": https://www.1973war