Square 500X500 שבי

חורף 73 | פרק 4 - מדינה בטראומה

שלושה מגיבורי הסדרה יסכמו את סיפור המלחמה שלהם: יצחק נגרקר, שנלקח לשבי הסורי וישב בו שמונה חודשים. יצחק נלקח לשבי מתל סאקי בשעה שיצא מבונקר שבו שהה יחד עם עוד 30 לוחמים. אביהו מדינה, לוחם אמיץ, על תחושת האכזבה שלו ממי שהנהיגו את המדינה, והשירים שכבת בעקבותיה. אביגדור קהלני, גיבור ישראל, בשיחה מפוייסת על גולדה מאיר, ועל המחאה הציבורית שהתעוררה בעקבות כשלי ההנהגה חודשים ספורים לאחר סיומה.
  • 55 דקות
כאן רשת ב - תוכניות מיוחדות
חורף 73 | פרק 4 - מדינה בטראומה