cat27254_img846832723.jpg
Fabien Lecoeuvre

וניה ומייק ברנט בתערוכה

המדינה מחזירה כסף לגימלאים, על הזקנים בהצגות "וניה" ו"מותו של סוכן". ד"ר מרים מישורי מלמדת מהי זיקנה מיטבית,  על ביטול קצבות זיקנה למי שגר בחו"ל, דוקטורט בגיל 72, יוסי שובל על ההיסטוריה של ההיטק הישראלי, ירידה בשמיעה והתערוכה על מייק ברנט,  "עד כלות הגוף"
  • 95 דקות
60 החדש
וניה ומייק ברנט בתערוכה