cat26156_img338641257.jpg
shutterstock

ארבע שעות ופולחן הנעורים

האימהות מהלינה המשותפת בקיבוצים - כבר סבתות ומדברות בסרט "ארבע שעות ביום". פרוייקט סבתות - במטבחים של סבתות מעדות שונות, הרצאה של טלי תמיר "צל הזיקנה ופולחן הנעורים". פסטיבל "ספרה" למוסיקת עולם. שיחה עם הממונה על הבדידות במשרד לשיוויון חברתי, ערן שוורץ. על טקסי פרידה עם שרון מייבסקי, ותערוכת יחיד לזמירה הינדס בבית האמנים. עפרה פוקס בת 80 - במועדון 70 פלוס
  • 92 דקות
60 החדש
ארבע שעות ופולחן הנעורים

: עורך ומגיש: איציק יושע, עורכת משנה: שירי כץ, מפיק, אבי שמאי, ביצוע טעני, אלעד זהר ויובל יסוד