cat19338_img580140899.jpg

פרק אחרון: שעת נעילה

רון לשם מיוצרי הסדרה מסכם ועונה על שאלות הגולשים: מה הכי הפתיע את היוצרים, מדוע נמשך הפרויקט 10 שנים, מה היה הפרק הכי קשה לכתיבה, איך בוחרים איזו דמות תסיים את חייה ואילו ביקורות הסדרה מקבלת בחו"ל
  • 32 דקות
שעת נעילה
פרק אחרון: שעת נעילה

מגיש: אורן אהרוני, עורכים: רום אטיק ומאיה קוסובר עיצוב פס קול ומיקס: אסף רפפורט