cat19090_img444886127.jpg

פרק 6: זר לא יבין

שיחה יוצאת דופן עם אביב אלוש, שמספר מה קרה במציאות אחרי הסצנה שבה נפצע ממוקש. יחד עם ירון זילברמן הבמאי ורון לשם התסריטאי, אנחנו שמים את דמותו של יואב על שולחן הניתוחים
  • 30 דקות
שעת נעילה
פרק 6: זר לא יבין