cat19634_img788406748.jpg

המונולוג האחרון

פעם בשבוע עם תם אהרון! אחרי שלוש שנים הגענו למונולוג האחרון, המונולוג האולטימטיבי, האמא של כל המונולוגים שבעצם מאגד את את מה שבבסיס כל המונולוגים, וגם הפוליטיקה הישראלית והשיח העולמי – לייקים
  • 8 דקות
תם אהרון - המונולוג המרכזי
המונולוג האחרון