cat19164_img595369154.jpg
כאן תאגיד השידור

האובססיה לביבי

פעם בשבוע עם תם אהרון! התקשורת מכורה לביבי - השבוע החדשות עסקו בהקלטות שדלפו, בהן ראש הממשלה מקלל את בנט. האם אלה חדשות לגיטימיות או רכילות צהובה? ומה הסכנה בדיווח הבלתי פוסק עליו?
  • 6 דקות
תם אהרון - המונולוג המרכזי
האובססיה לביבי