cat17546_img770938435.jpg

עבירות המס של ציפי ובר רפאלי

פעם בשבוע עם תם אהרון! והשבוע נדבר על ציפי רפאלי שנשלחה למאסר בגין עבירות מס, ועל האם בכלל צריך לשלוח עברייני מס לכלא, גם אם הם הביאו לעולם את מי שבתפקיד הראשי בסרט "עד הקצה - ג'סטה 2". מה ציפיתם, לבדיחה על בר?
  • 11 דקות
תם אהרון - המונולוג המרכזי
עבירות המס של ציפי ובר רפאלי