cat10619_img466056188.jpg

תחבורה שיתופית

שר התחבורה ישראל כץ נלחם בתחבורה השיתופית למרות היתרונות הרבים שיש בה והמצב בשאר העולם, וזה מרגיז את תם
  • 10 דקות
תם אהרון - המונולוג המרכזי
תחבורה שיתופית