cat10314_img634192578.jpg

פרשת ישראל ביתנו

פרשת ישראל ביתנו היא אחת מהפרשות הגדולות בחקירות השחיתות הציבורית בשנים האחרונות והיא נמשכה יותר מחמש שנים. תם אהרון חווה עליה את דעתו
  • 13 דקות
תם אהרון - המונולוג המרכזי
פרשת ישראל ביתנו