cat9896_img617435779.jpg

חקיקת יתר

תכנית הסאטירה החדשה של תם אהרון שעוסקת בנושאים החשובים שמשפיעים על החיים שלנו בישראל. והפעם: חקיקת יתר
  • 12 דקות
תם אהרון - המונולוג המרכזי
חקיקת יתר