cat15120_img773073111.jpg

גרתה תונברג | הילדה עם האצבע בסכר אסון האקלים

היא רק בגיל העשרה וכבר הפכה ללוחמת הגדולה של נושא האקלים, שמתריעה על האסון המתקרב, עם מיליונים רבים שהולכים בעקבותיה. יונתן גת, דוד גורביץ' ודן ערב משוחחים על גיבורת התרבות הצעירה ביותר בסדרה ושואלים - האם היא תהפוך לאייקון זכור גם לשנים הבאות? אורח: פרופ' דני רוזנפלד
  • 48 דקות
גיבור תרבות
גרתה תונברג | הילדה עם האצבע בסכר אסון האקלים

        

תודה לעודד כרמלי ולרועי נפתלי על סיועם לתוכנית 

 עורך: יונתן גת

מגישים: יונתן גת, דן ערב ודוד גורביץ'

טכנאי: שרון לרנר

הביאו לשידור: צח סלוצקי ורות דוד אמיר