cat18923_img900858931.jpg
צילום: Shutterstock

פרק 2: על פגיעות מיניות

אנחנו חייבים אותה, מחפשים אותה, אבל ספק אם מבינים אותה - ההסכמה. אורי והדוקטור מנסים לצייר את גבול הרצון ההדדי, ומדברים על הקושי של גברים לסרב לסקס, גם כשהם לא ממש רוצים
  • 25 דקות
עכשיו אתה מדבר
פרק 2: על פגיעות מיניות