cat19256_img920219765.jpg

פרק 15 | סיפור מסריח

למה ילדי בית הספר דגניה נאלצים לנשום את ריחות הצחנה והדלק שמפיצים מפעלי תש"ן? איך זה יכול להיות שברחוב אחד בקרית חיים תושבים רבים חולים ומתים ממחלת סרטן? ולמה הפך מפעל תשתיות נפט ואנרגיה לאימה הגדולה של תושבי הצפון? יפעת גליק עם כל מה שקורה מאחורי הקלעים במלחמה אחת נגד מזהם אחד.
  • 14 דקות
הזמן הירוק
פרק 15 | סיפור מסריח

: עורכת: נועה אקסינר, בצוות: דניאל אופיר