cat16156_img982302436.jpg
צילום: Getty Images

פרק 23 | הפוליטיקה של משבר האקלים

למה הסתירו חברות האנרגיה את הנתונים על שינוי האקלים שהיו ידועים להם כבר בשנות ה-70? מי המדינה הכי מזהמת, ומי הכי פחות? מה האינטרסים של מי שמכחיש את משבר האקלים, ואיך הפך גם הוויכוח על משבר האקלים לוויכוח בין ימין לשמאל? קרן נויבך ושרון וכסלר צוללות אל הפוליטיקה והכלכלה של משבר האקלים.
  • 65 דקות
קרן עושה סדר
פרק 23 | הפוליטיקה של משבר האקלים