cat15989_img346346362.jpg
צילום: Getty Images

פרק 22 | נפלאות הזקנה

למה אנחנו נרתעים מזקנים? למה אנחנו מדברים מעל לראש שלהם? למה אנחנו לא רוצים לראות את ולחשוב על המקום שאליו כולנו נגיע? קרן נויבך בשלוש שיחות על נפלאות הזקנה: שלושה אנשים שהחברה כבר תייגה אותם כזקנים או זקנות והם מספרים על היחס שלהם לגיל, למצב הגוף, המוח והלב. שלוש שיחות שיגרמו לכם לא לפחד מהזיקנה, ואחר כך לחשוב עליה קצת אחרת.
  • 37 דקות
קרן עושה סדר
פרק 22 | נפלאות הזקנה

עורכת: מירית הושמנד מיטרי, הפקה: דנה אסרף ותומר שלפניק.