בין קבלה לאסטרולוגיה, ממדיטציה עד חלומות, גון בן ארי משוחח עם אורחים על הפן המיסטי, הרוחני והלא מוסבר בחייהם