cat19704_img254994756.jpg
איתי דוידיאן

דותן מורנו

הצייר ויוצר סרטי האנימיציה דותן מורנו מספר על הדרך בה פיתח את שפת האנימציה שלו, על אהבתו להפוך סיפורים לסרטים ועל הדמויות הגבריות שהוא מבקש להנציח ביצירותיו.
  • 51 דקות
ליסה פרץ משוחחת
דותן מורנו