cat13723_img392145485.jpg
מתוך התכנית

פרשת פנחס | עם מרב מיכאלי

פרשת פנחס מתחילה בפיגוע שעושה פנחס בכזבי בת צור המדיינית וביהודי שקיים איתה יחסי מין, ומסתיימת בבנות צלפוחד שדורשות צדק חלוקתי. מרב מיכאלי על הקו הדק שבין קנאות לפמיניזם
  • 28 דקות
בין השמשות
פרשת פנחס | עם מרב מיכאלי