cat9642_img792315521.jpg

בשבח האחים והאחיות

בפרק התעסקנו באחים. בקשר הבראשיתי הזה מבית אמא ואבא. אנשים שאנחנו חולקים איתם קרבת דם ודמיון גנטי, שחונכו די כמונו ולפעמים הם קרובים ולפעמים כה שונים
  • 45 דקות
טקסטמאניה
בשבח האחים והאחיות