cat9332_img738184472.jpg

"איך לשאול את כל זה ללא אלימות?"

"מי יכול לנחש, לפני שהשתתף במלחמה ממש, כל מה שיש בנשמה המלוכלכת של בני האדם?" כתב הסופר לואי-פרדינן סלין. בתכנית התחקינו אחר שורשי האלימות האנושית
  • 53 דקות
טקסטמאניה
"איך לשאול את כל זה ללא אלימות?"