cat9073_img340447079.jpg

להיות כוכב (או לפחות ירח)

"כל אחד רוצה להיות זמר" שרים אריק אינשטיין ושלום חנוך ומשקפים את הסטנדרט התרבותי לפיו הצלחה נמדדת בפרסום או יוקרה. בדקנו את אידאל ההגשמה העצמית כיום
  • 55 דקות
טקסטמאניה
להיות כוכב (או לפחות ירח)