cat8539_img784836835.jpg

אלוהים

האם הוא קיים? בפרק הזה יובל מלחי וד"ר אושי שהם קראוס בודקים שתי הוכחות לקיום אלוהים ושואלים אם זה בכלל משנה
  • 21 דקות
לא סופי
אלוהים

הגשה - ד"ר אושי שהם קראוס ויובל מלחי, עריכת סאונד - גיא פלביאן ויוסף מירזיוב, הפקה - איל שינדלר, רני שחר