cat12155_img595146086.jpg

זה לא התינוק שלי

הפונדקאית אורית הורביץ ברעם בשיחה גלויית לב על הבחירה בפונדקאות, מה חושבים על זה הילדים שלה, מה הקושי הגדול וגם, כמה משלמים על התהליך
  • 26 דקות
בוסטר
זה לא התינוק שלי