cat11903_img906218155.jpg

מה יותר חשוב: במבה או חיים של ילד?

אלרגיה למזון זו סכנת חיים - איך מתמודדים עם זה מול הילד, במשפחה ובמערכת החינוך. שיחה מרתקת עם נעמה קציר, אמא לילד אלרגי ופעילה בעמותת יה״ל
  • 30 דקות
בוסטר
מה יותר חשוב: במבה או חיים של ילד?