cat11765_img8699665.jpg

למה בישראל קשה במיוחד לשלב בין הורות לעבודה

האם באמת אפשר לשלב הורות וקריירה ובאיזה מקום ישראל מבחינת השעות שאנחנו מעבירים בעבודה (רמז: גבוה)? יערה מן, מנהלת תחום תעסוקה פמיניסטי בשדולת הנשים, עם נתונים מטרידים מאוד.
  • 29 דקות
בוסטר
למה בישראל קשה במיוחד לשלב בין הורות לעבודה