cat11673_img373401174.jpg

פרק 15 - מהר חורשן לג'יסר א-זרקא

בפרק זה של המדריך לשביל יורדים סוף סוף מההרים אל הים! תחילתו של המקטע באזור הר חורשן שממזרח לזכרון יעקב, משם נמשיך בכיוון דרום עד לרמת הנדיב, נעבור במחצבה עתיקה שיצרה קיר טיפוס, נראה שרידים מהתקופת ההלניסטית, הרומית והביזנטית, ונמצא - לגמרי על היבשה - ספינת דבור של חיל הים. מחורבת עקב שהייתה פעם וילה רומאית ושוחזרה באופן נפלא נקבל תצפית אל מישור החוף ואז נרד מההר דרך חוטם הכרמל ונצעד לאורך אמת מים
  • 583 דקות
המדריך לשביל ישראל
פרק 15 - מהר חורשן לג'יסר א-זרקא