cat8764_img579999833.jpg

זמן אלול בפתח

חבר הילדות של מנדי שמוליק קפלן מגיע אלינו לדבר תשובה, אמונה ואלכוהול. הרב דוד מאיר דרוקמן יתפלפל עמנו, שמעון ליברטי כרגיל בפינת ההשקפה, וגם: סם גרין
  • 110 דקות
התוועדות עם מנדי גרוזמן
זמן אלול בפתח