cat8763_img338974728.jpg

הוריקן

אלי ביתאן שב אלינו. מושיק חן, חב"דניק מטקסס על עזרה יהודית בהוריקן, ריקי אופנהיימר על פסיכולוגיה חרדית, ועמירן דביר מספר על מוזיקת נשמה לימים נוראים
  • 107 דקות
התוועדות עם מנדי גרוזמן
הוריקן