-
00:03:35
מתוך "אנחנו כאן", משדר תרומות מיוחד של תאגיד השידור הציבורי לתושבי הדרום מילים ולחן: איתן דרמון

כל הפרקים

}