ארכיון
צילום: נתי שוחט, פלאש 90

בריכות ללא מציל, גני ילדים לא בטיחותיים

מדוח מבקר המדינה שבדק את נהלי הבטיחות ברשויות המקומיות עולה כי בחלק מהמקרים הרשויות המציאו אישורי בטיחות לגני הילדים, ובריכות ציבוריות פעלו ללא פיקוח ותוך חשיפת הציבור לסכנה
אוריה אלקיים
24 ביוני 2019
12:00

בריכות מסוכנות וליקויי בטיחות חמורים בגני הילדים: מדוח מבקר המדינה שמתפרסם היום (שני) ועוסק בטיפול הרשויות המקומיות בבריכות הציבוריות ובבטיחות בגני הילדים עולים כשלים של רבות מהרשויות. בין היתר נמצא כי רבות מהבריכות הציבוריות בישראל פועלות בתנאים מסוכנים. לגבי גני הילדים עולה כי ברבות המרשויות לא שומרים על תקני הבטיחות והביטחון.

לשאר חלקי דוח מבקר המדינה:

"כוכבי" דוח תלונות הציבור: ביטוח לאומי ודואר ישראל

140 אלף עובדים - רק 372 תלונות על הטרדה מינית בשלוש שנים

התחלואה בסרטן בחיפה עלתה, המדינה לא פעלה

מהדוח עולה שמשרד החינוך אפשר את פעילותם של עשרות גני ילדים במועצות המקומיות לקייה ותל שבע במהלך שלוש שנים, בלי שהן הגישו לו את אישורי הבטיחות השנתיים. עוד עולה כי עיריות אשקלון וטירה המציאו למשרד החינוך אישורי בטיחות שנתיים עבור גני הילדים שבתחום שיפוטן, על אף שלא ערכו את כל בדיקות הבטיחות הנדרשות ולא בדקו כלל את התאמתם של מתקני המשחקים בגנים לתקן.

לא זו בלבד שעיריות אלו לא מילאו את חובתן בעניין זה, אלא הן גם מסרו מידע מטעה למשרד החינוך, שלפיו גני הילדים כשירים מבחינה בטיחותית ועומדים בדרישות התקן, כביכול.

עד תחילתה של שנת הלימודים התשע"ח, בספטמבר 2017, לא היו לגני הילדים במועצות המקומיות בני שמעון ורכסים תיקי ביטחון, תיק המכיל את ריכוז המידע הנדרש לשם תכנונם של סדרי הביטחון השוטף והבטיחות בגן הילדים, וסדרי הכנתו של גן הילדים לשעת חירום והפעלתו במצבי חירום. בנוסף על כך, עיריית אשקלון ניהלה תיקי ביטחון רק עבור חלק מגני הילדים שבאחריותה.

מהדוגמאות שעלו בדוח המבקר, עיריית טירה העבירה למשרד החינוך את אישורי הבטיחות השנתיים, בלי שבדקה את תקינותן של מערכות כיבוי האש ומערכות החשמל בגנים, וזאת בכדי להטעות את משרד החינוך.

בסיורי ביקורת שערך משרד מבקר המדינה בגני ילדים נמצאו ליקויים בטיחותיים, כגון דלתות שלא הותקנו בהן מגיני אצבעות, מתלי מעילים בגובה נמוך מהנדרש שלא מוגנו, אבני שפה בולטות בחצר, שער חירום של גן החסום בצמחייה שאינה מאפשרת מעבר, אחסון חומרי ניקיון בארון ללא מנעול ובהישג ידם של ילדים.

החל מספטמבר 2014 מקיים משרד החינוך מעקב על תיקון ליקויי בטיחות בעקבות מבדקים שנעשים פעם בחמש שנים בבתי ספר. אולם מעקב כזה לא התקיים בגני הילדים בחינוך הרשמי. עוד נמצא כי למשרד החינוך יש מידע חלקי בלבד על תאונות שאירעו בגני ילדים.

עוד עולה מהדוח כי בעיריות אור יהודה ויהוד-מונוסון קציני הביטחון של מוסדות החינוך לא ביצעו כלל הליכי הפקת לקחים כנדרש בעקבות תאונות שהתרחשו בגנים, בעוד קצין הביטחון בעיריית אשקלון ביצע הליך הפקת לקחים רק בנוגע לחלק קטן מהתאונות.

השופט בדימוס יוסף שפירא כתב בדוח כי "על משרד החינוך, כגוף מפקח, לבחון את יישום ההנחיות על ידי הרשויות המקומיות והבעלויות, ואת הצורך בשינוי ההנחיות כדי לאוכפן באופן אפקטיבי יותר וכדי לקבל תמונה מלאה ומדויקת יותר על מצב הבטיחות בגני הילדים. על הרשויות המקומיות והבעלויות לקיים בקפידה את הוראות החוק, את הנהלים, את דרישות התקן ואת ההנחיות הנוגעים לבטיחות בגני הילדים הנתונים לאחריותן, במטרה לשמור על הבטיחות ועל ביטחון השוהים בגני הילדים, וכדי למנוע מפגעי בטיחות בהם ולהסירם אם התגלו".

ליקויי בטיחות בבריכות השחייה

בנוסף על כך, נמצאו ליקויי בטיחות בבריכות השחייה בכל הרשויות המקומיות שנבדקו על ידי מבקר המדינה - לא בוצע פיקוח על הפעלת בריכות השחייה הציבוריות שבתחומן על ידי פקחים שהוסמכו לכך כנדרש. חלק מהליקויים כה חמורים, עד כדי חשיפת הציבור לסכנות בעת השימוש בבריכות. יתרה מזאת, בכל הרשויות המקומיות שנבדקו, ראשי הרשויות המקומיות לא מינו פקחי בריכות שחייה כלל, בניגוד למתחייב בתקנות הבטיחות.

כשהגיע צוות הביקורת לבריכת השחייה חנה סנש שבבעלות המועצה המקומית קריית טבעון לא נכח באתר מציל, אף על פי שבאותה העת שהו ילדים בבריכת השחייה המרכזית ופעוטות בבריכת הפעוטות. כמו כן, בכל בריכות השחייה שנבדקו נמצאו ליקויי בטיחות רבים, חלקם אף חמורים, בתחומים האלה: חשמל, כיבוי אש, טיפול בחומרים מסוכנים, עזרה ראשונה, נגישות ובטיחות כללית.