t
הרב לאו
צילום: נתי שוחט, פלאש 90

לאחר שקבורת אמו עוכבה: סרבן גט התחייב לציית לביה"ד

הסרבן התחייב בפניי הרב הראשי דוד לאו כי ישמע להוראותיו והפקיד פיקדון כספי כדי להוכיח את כוונתו. בשל כך, תובא אימו לקבורה בשעות הקרובות
עקיבא ווייס
20 באוגוסט 2019
15:07

האישה שהתעכבה קבורתה משום שבנה סרב לתת גט לאשתו תובא למנוחות בשעות הקרובות. זאת לאחר שהבן התחייב לציית היום (שלישי) להוראות בית הדין הרבני ואף הפקיד התחייבות עם ערבות כספית. קודם לכן הורה הרב הראשי לישראל דוד לאו לעכב את הלוויתה של האישה בגלל שבנה מסרב זה 16 שנים לתת גט לאשתו והשאיר אותה עגונה.

"לאחר ישיבה של בא כוח האישה ומשפחת הנפטרת בבית הדין. היות והצדדים נמצאים במדינות שונות ואין דרך להביאם לדיון באופן מיידי, הגיעו הצדדים להסכמה במסגרתה הופקדה התחייבות המגובה בערבות כספית בבית הדין, כי הבעל המעגן יגיע לדיון בהקדם בבית הדין ויציית לפסקיו", מסר בית הדין בתגובה להחלטה.

לפני חמש שנים הגיע סרבן הגט לבית דין שאינו רשמי ונישא בשנית, כך למעשה הותיר את אשתו הראשונה עגונה וללא גט. הרב הורה לחברה קדישא להימנע מלקבור את האם, שארונה הגיע מארצות הברית לישראל במהלך הלילה, עד לקיום הוראת בית הדין. 

לפני כשנה פנה בית הדין הרבני האזורי בחיפה למחלקה לסיוע משפטי במשרד המשפטים בבקשה להפסיק לייצג סרבני גט: "מערכת הייצוג הציבורי נועדה להגן ולא לעגן", נכתב בפניית בית הדין. במחלקה לסיוע משפטי השיבו כי לא יחדלו באופן גורף מלייצג סרבנים, אך מנגד לא יאפשרו שנציגיהם: "ישמשו כלי לצורך שימוש לרעה בהליכים משפטיים".