00:45:07
תוכנית שמראה כיצד סרטים שמאדירים את הגזע הארי ומשפילים את דמות היהודי, עזרו לנאצים לחלחל שנאת היהודים

סרטו של איתן אורן מתוך "מבט שני", בהגשת חיים יבין

יום ירושלים

יום העצמאות

}