00:09:38
שיחה וכתבת פרופיל לרגל יום הולדתו ה-61 של טדי קולק שחל בסמוך ליום ירושלים, 1976

מתוך כתבתו של ניר עמירם שפורסמה בתוכנית "יומן השבוע" 

יום ירושלים

יום העצמאות

}