00:04:08
הרב צבי יהודה קוק ותלמידי ישיבת מרכז הרב יצאו להקיף את העיר העתיקה

כתבתו של מנשה רז מתוך "יומן השבוע"

יום ירושלים

יום העצמאות

}