00:01:15
ראש הממשלה לשעבר הציע לאחד את יום הזיכרון לשואה עם יום הצום על חורבן הבית בתשעה באב ליום אבל אחד

כתבה מתוך "מהדורה קצרה"

יום ירושלים

יום העצמאות

}