00:06:03
שיחה עם השופט ד"ר יצחק רווה, ששפט במשפט אייכמן

מתוך משפט דמיאניוק

יום ירושלים

יום העצמאות

}