00:21:46
יצחק רועה מתלווה לשלושה ממקימי המדינה המשתפים בחיי היומיום שלהם, חולקים השקפות עולם וערכים ומספרים על העבר ועל המלחמה, שודר ב-1979

יום ירושלים

יום העצמאות

}