00:54:33
בשידור ישיר מתיאטרון ירושלים ובהנחיית גילה אלמגור ועזריה רפופורט, 1987

במאי: פנחס הר-זהב. מפיק: דני פארן. שדר: דניאל פאר. מנחים: גילה אלמגור, עזריה רפפורט. זמרים: אילנית, דודו פישר. חתני הפרס: עובדיה הררי בתחום הנדסה וטכנולוגיה, ד"ר אלכסנדר ביין בתחום היסטוריוגרפיה ציונית, פרופ' מנחם יערי בתחום הכלכלה, הרב פרופ' עזרא ציון מלמד בתחום פרשנות המקורות, מרים זוהר גלבלום, ליא קניג שטולפר, מכרם חורי בתחום אמנות המשחק והתיאטרון

יום ירושלים

יום העצמאות

}