00:03:54
רון בן ישי בשיחה עם גיבור שיר הילדים תובל גבירצמן ז"ל, עליו נכתב השיר "טוליק"
ז'אנר:

כתבתו של רון בן ישי מתוך מהדורת "מבט"

יום ירושלים

יום העצמאות

}