00:03:32
הלוויותיהם של מנדל מלמד ויפתח פשחור ז"ל, 1985
ז'אנר:

כתבתו של אבי ברזילי מתוך "מבט"

יום ירושלים

יום העצמאות

}