00:24:36
ילדים וילדות שאביהם נפלו במלחמות ישראל, 1972
ז'אנר:

סרטו של שמעון יקותיאל. בהשתתפות: ענת סמסון על אביה חנן ז"ל, אמיר בנו של דני שני ז"ל, בועז בנו של שלום עפרי ז"ל, עילם בנו של יעקב עילם ("חובי"), אח ואחות (ללא שם)

יום ירושלים

יום העצמאות

}