00:15:00
מפגש עם לוחמי הצנחנים במילואים בפאתי מצרים, 1974

כתבתו של יוסי גודארד מתוך "יומן השבוע"

יום ירושלים

יום העצמאות

}