00:03:15
"שירדו גשמים, שלא ירוצו בכבישים, שאני אהיה חרוץ" - אזרחים ואזרחיות, ילדים וילדות, נושאים תפילות לשנה טובה

כתבתו של דב לדרברג מתוך "יום השישי" 

יום ירושלים

יום העצמאות

}